Obchodní podmínky Sedco.cz

30+ let
zkušeností

Vše na našich
skladech

Expedice do 24 hodin od
objednávky

+420 582 360 422

Kdy můžu zavolat?Po - Čt7:00 - 16:007:00 - 13:30

sedcosport@sedco.cz

Obchodní podmínky

Vyplněním objednávkového formuláře (dále registrací) na našem serveru souhlasíte, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, byly řádně a dle všech zákonných předpokladů, omezení a pravidel, o vaší osobě zpracovávány údaje, které dále dobrovolně v nezbytném rozsahu poskytnete, a to za účelem umožnění doručení objednaného zboží z internetového obchodu na doménovém jméně www.sedco.cz a stránkách s ním souvisejících. Vyžadované informace jsou pouze Jméno a Příjmení, Adresa pro doručení a kontakt pro ověření objednávky.

Zaregistrováním se na serveru www.sedco.cz potvrzujete, že jste si všechny výše uvedené informace řádně a pečlivě přečetli a bez výhrad s nimi souhlasíte. Vaše údaje nejsou za žádných okolností dále zpracovávány, uvedené emailové adresy nebudou dále šířeny třetím stranám, poskytnutí vašich ůdajů je dobrovolné. Registrace nového obchodníka vyžaduje IČO a bude ověřena jeho právoplatnost. Pro informace ohledně ochrany soukromí nás neváhejte kontaktovat.
Dříve než odešlete objednávku přečtěte si následující upozornění:
Stisknutím tlačítka odeslat potvrzujete že jste si následující informace přečetli a bez výhrad s nimi souhlasíte. Osoby mladší 18 let smějí nakupovat pouze se souhlasem rodičů, nebo zákonných zástupců. V opačném případě (pod 18let) je nákup možný pouze po složení zálohy za přepravu, bude-li zboží odebíráno jinak než osobně.
Odesláním objednávky a jejím následným přijetím a potvrzením naším e-shopem vznikla platná kupní smlouva v plném rozsahu účinná dle našich obchodních podmínek, které jste odsouhlasil/a v posledním kroku před odesláním objednávky, a dle aktuálně platných zákonů České republiky.
Jste poté tedy povinni objednané zboží převzít na poště nebo od zásilkové služby a zaplatit. Dále se vše řídí dle občanského zákoníku.
Upozorňujeme, že odeslání elektronické objednávky Vás zavazuje k odebrání nebo řádného zrušení objednaného zboží, máte samozřejmě možnost objednávku zrušit viz. výše. tj. právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím.
V případě, že půjde balík do zahraničí, není zobrazované poštovné pevné. Prodejce má možnost Vás kontaktovat a sdělit zvýšení nebo snížení částky poštovného dle potřeby, např. v případě nutnosti rozdělení objednávaného zboží do více zásilek.
Důležité:
Toto opatření nemá za cíl omezovat rozhodnutí zákazníka o zrušení objednávky. Když například objednáte zboží a záhy zjistíte, že je nevhodné nebo ho z jakéhokoli důvodu nechcete koupit, respektujeme to a pokud nám dáte včas vědět Vaše objednávka bude zrušena bez jakýchkoliv dalších akcí z naší strany.


Odesláním objednávky a jejím následným přijetím a potvrzením naším e-shopem vznikla platná kupní smlouva v plném rozsahu účinná dle našich obchodních podmínek, které jste odsouhlasil/a v posledním kroku před odesláním objednávky, a dle aktuálně platných zákonů České republiky. V případě nepřevzetí zásilky porušujete kupní smlouvu, dle § 2118 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

Jestliže z Vaší strany náš e-shop nezaznamenal jakoukoliv žádost o změnu či stornování objednávky - a to ani do doby expedice naším obchodem a ani následně do doby nejzazšího vyzvednutí na Vámi zvoleném výdejním místě, pak dle zákona má náš obchod právo na kompenzaci vynaložených nákladů na vyskladnění, naskladnění, poštovného, balného a od kupujícího, tedy od Vás. Tato kompenzace je právně vymahatelná, jelikož jste nevyzvednutím zboží porušil/a kupní smlouvu. Přepravní služby účtují nejen dopravné k Vám, ale v případě odmítnutí zásilky i zpátky.

Při objednávce přesahující 3000,00 Kč bez DPH neúčtujeme poštovné a balné. V případě že hodnota objednávky je nižší, poplatky se řídí platnými sazebníky dopravních společností. Výjimkou jsou extra těžké a rozměrné/neskladné zásilky a zásilky nad 50 kg tzn.činky, stoly pro stolní tenis, trampolíny apod. těžké zásilky, kde je dopravné účtováno podle hmotnosti zásilky po dohodě se zákazníkem. V případě zásilek o vysoké hmotnosti/velkém množství je poštovné zobrazované na webu pouze orientační a výsledná cena poštovného bude stanovena v následné komunikaci prodejce se zákazníkem.

Doporučení - Zboží nejlépe ochráníte proti poškození při přepravě zpět tak, že použijete původní obal.

Dle stávající legislativy nabízíme možnost zakoupené elektrozařízení bezplatně odevzdat ke zpětnému odběru. (Na naší adrese)
Za úplatu také lze domluvit svoz pro vyzvednutí použitého elektrozařízení (pro domácnost) a využití možnosti zpětného odběru.

Internetovým zákazníkům zasíláme ke každé objednávce dárek dle skladové dostupnosti. Dárek si nelze vybírat ani měnit. Dárky jsou zasílány pouze koncovým zákazníkům, tudíž dárky k objednávkám se nevztahují na velkoobchodní spolupráci B2B. V případě vrácení zakoupeného zboží se řídíte vrácením dárků dle instrukcí níže.
Možnost vrácení zboží do 14-ti dnů
Lhůta 14 dní běží od chvíle, kdy si zboží převezmete. Pořízené zboží je možné vrátit do 14-ti kalendářních dnů, a to bez udání důvodu. Zboží nesmí být poškozené, použité a musí být vráceno s fakturou. V případě, že jste získali dárek k objednávce, kupující je povinen vrátit všechno zboží včetně dodaného dárku. Zaslání nevyhovujícího zboží zpět nestačí, musíte o jeho vrácení informovat prodejce písemně, tedy písemně odstoupit od smlouvy. Vždy si ponechte kopii dokumetu o odstoupení od smlouvy/reklamačního formuláře. Zboží musíte zaslat zpět nejpozději do 14-ti dni od zaslání prohlášení o odstoupení od nákupu.
Prodejce Vám do 14-ti dní od doručení vašeho oznámení musí vrátit peníze, avšak nikoli dříve, než mu vrátíte zboží či prokážete, že jste zboží prodejci odeslali. V částce musí být zahrnuté i Vaše náklady na přepravu zboží směrem k Vám, avšak vždy odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Náklady na přepravu zboží zpět k prodejci hradí kupující. Kupující by však nemusel platit náklady vrácení zboží, pokud by nebyl prodejcem v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy informován (např. v obchodních podmínkách), že bude muset tyto náklady v případě odstoupení od smlouvy nést.
Jestliže bude vrácené zboží vykazovat jakékoliv známky opotřebení nebo nebude dodáno v originálním obalu, případně bude chybět příslušenství, pak Vám prodejce může naúčtovat náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu. 
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží nebude
převzato zpět, eventuálně bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
Záruční podmínky:
Na veškeré dodávané zboží poskytujeme záruku po dobu dvou let od převzetí zboží. Záruka je poskytována na chyby vzniklé při výrobě a výrobní vady které nebyly viditelné při zakoupení zboží. Dvouletá záruka se nevztahuje na zboží prodaváno odběrateli na IČO k zajištění jeho podnikatelské činnosti- v tomto případě se záruční lhůta zkracuje na jeden rok od zakoupení.
Záruka se nevztahuje na:
a) mechanická poškození, b) nesprávnou instalaci a použití c) vystavení zboží nadměrným rázům, váze a úderům, zlomení, delaminaci desek v důsledku vystavení žáru a vlhku, d) nadměrné opotřebení a úmyslné poničení zboží, e) neodborný servis, f) nesprávné používání výrobku, především záměna rekreačního vybavení za profesionální, nedodržování určené kategorie výrobku.
Průběh reklamačního řízení se řídí dle §19 zákona na ochranu spotřebitele. Poškozený výrobek okamžitě přestaňte používat,očistěte a zabalte jej a kompletní doručte na naši adresu neprodleně po zjištění závady. Ke zboží musí být přiložen doklad o zaplacení, paragon nebo lístek z pošty - zásilkové služby a podrobný popis závady.
Zásilku odešlete jako doporučený balík /zásilky na dobírku budou odmítnuty/ na naši adresu.
Zboží kde byla prokázána výrobní vada, je na výměnu a je skladem řešíme okamžitě a odesíláme jej na Vaši adresu na vlastní náklady. Zboží, které potřebuje opravu nebo není skladem expedujeme bez odkladů co nejdříve nejpozději však do doby stanovené zákonem dle §19. V opačném případě Vám budou peníze za zboží vráceny zpět v plné výši.
Pokud zásilka vykazuje jakoukoliv vadu, a to včetně sebemenšího poškození obalu,je potřeba učinit na místě zápis do přepravního listu, tzn "PŘEVZATO S VÝHRADOU". Pokud tento zápis nebude, nelze uznat reklamaci na mechanické poškození zásilky při přepravě. Oznámení o poškozené zásilce, případně její nepřevzetí nám zašlete ještě týž den mailem na reklamace@sedco.cz
 
Mimosoudní řešení sporů
Prodávájící upozorňuje, že dle zák. 378/2015 , kterým se mění zá.634/92 je pro řešení sporů možné využít mimosoudní řešení sporů - informace a formulář na stránkách: https: adr.coi.cz .Mimosoudní řešení sporů se řídí par.20 d a násl.zák.č.634/1992 Sb.o ochraně spotřebitele.Návrh na mimosoudní řízení musí obsahovat náležitosti dle tohoto zákona.Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu. Doručením takového návrhu na ČOI je mimosoudní řešení sporu zahájeno.ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany. Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek,který oběma stranám předloží.Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak ve sporu nerozhoduje - cílem procesu je uzavření společné dohody stran sporu. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma.Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně.
Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.
EET : „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“ 
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů společnosti SEDCO, spol. s r.o. jakožto správci pro účely nákupu na internetovém obchodě a dále pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního odběratele u této společnosti. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn/a s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost SEDCO spol. s r.o., IČ: 26229374, se sídlem Průmyslová 5,79601 Prostějov prostřednictvím svých elektronických systémů.

POUČENÍ:
Jsem informována o tom, že mám právo na informaci, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo výmaz osobních údajů. Udělený souhlas je možné kdykoli odvolat e-mailem nebo dopisem na aktuálních kontaktech zveřejněných na webových stránkách www.sedco.cz. Společnost SEDCO , spol. s r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje v České republice v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Ochrana osobních údajů
Poskytovatel je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.
Poskytnuté osobní údaje jsou nutné pro vyřízení objednávky (jméno, adresa, kontaktní informace). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení, popřípadě odeslání objednávky uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem.
Další příjemci osobních údajů, v případě zaslání zboží, mohou být přepravní společnosti, které se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.
Účelem zpracování osobních údajů může být i zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit týkajících se podobného zboží. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.
Máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to elektronicky na adresu obchod@sedco.cz nebo písemnou formou na adresu sídla SEDCO s.r.o.. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení na SEDCO s.r.o. Vezměte, prosím, na vědomí, že dále máte právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup ke svým osobním údajům, právo k doplnění či opravě nebo výmazu svých osobních údajů.
Vytvořením účtu a následným odesláním objednávky, potvrzuje uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním.
Cookies
Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.
Provozovatel:
SEDCO s.r.o.
č.j. MŽU/2237/00/Ko.
Průmyslová 5, 796 01 Prostějov
IČO 26229374
DIČ CZ26229374